logo-image

Flytbryggor, badbryggor och betongpontoner samt tillbehör

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna besvara förfrågningar samt för att kunna fakturera utförda arbeten. Kundregistret omfattar namn, adress, telefon och mailadress. Dessa uppgifter sparas tills du som kund ber att få bli borttagen ur registret. Vi har beslutat denna policy då många av våra kunder återkommer med lång tids mellanrum och då är det praktiskt att uppgifterna finns lagrade. Självklart tar vi bort uppgifter om någon önskar det.

Vi använder inte uppgifterna till något annat än fakturering och offertlämnande. Den används inte för marknadsföring och delas inte med tredje part.

Vi har säkerhetssystem för våra datorer i form av lösenord och backup. Backuperna har säkrats i GDPR-hänseende genom avtal med leverantören av backup.

Kontaktinformation

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss! 

UA-114306641-1 AW-1037765655