logo-image

Flytbryggor, badbryggor och betongpontoner samt tillbehör

Hållbarhetsarbete

Låt oss genast slå fast: Vi är miljömedvetna, vi är måna om miljön och vill dra vårt strå till stacken när det gäller miljön.......

MEN, vi har inte miljöplan, vi är inte certifierade och vi har inte den kunskap om miljöarbete som vi skulle kunna ha.

Vi är ett ganska litet företag som inte velat prioritera ett bra miljöarbete på pappret. Vi vill hellre göra vårt bästa för att dagligen minimera Timbobryggans påverkan på miljön. Vi jobbar hela tiden på att förbättra oss.

timbobryggan båt

Exempel på åtgärder:

- Vi är noga med att ta vara på allt plastskräp så att det inte blåser iväg ut i naturen. Annat skräp är vi också noga med såklart! 

- Vi använder miljövänlig formolja när vi gjuter.

- Vi köper virke från Sverige som följer alla miljönormer vid tillverkning och impregnering

- Våra beslag (och de y-bommar som vi är återförsäljare för) galvaniseras i Sverige med de miljökrav och krav på arbetsmiljö som finns här. 

- Vi köper handskar som inte är tillverkade av skinn.

- Vi köper arbetskläder och handskar som är etiskt och hållbart tillverkade

- Vid inköp av specialprodukter till vårt sortiment försöker vi i största möjliga utsträckning handla från små eller medelstora företag i Sverige som lyder under svenska lagar för arbetsmiljö mm. Samt att vi vill att det ska skapas arbetstillfällen i Sverige som vi vet har ganska rimliga förhållanden och löner. Vi har inget emot arbetskraft från utlandet, eller produkter från utlandet, så länge de har bra villkor.

- Kätting är tyvärr väldigt svårt att köpa närproducerat. Vår kätting tillverkas i Kina. Däremot är vår leverantör av kätting väl förtrogen med förhållandena på den fabrik där den tillverkas, och det är ett familjeföretag som är måna om hur deras tillverkning sker. I Kina pågår ett arbete att förbättra villkor för arbetare, det går kanske inte så fort som vi skulle önska, men det finns iallafall.

- Vi tillverkar själva många av våra produkter. Då vet vi definitivt under vilka villkor de har tillverkats! De blir lite dyrare, men vi mår bra.

- Betong och cellplast, vi försöker följa debatt och information löpande. Det finns argument både för och emot.

- Bilarna, ja de drivs av diesel. Hittills har vi inte hittat miljövänliga alternativ med tillräcklig last- och dragkapacitet, men vi vill gärna på sikt ersätta befintliga bilar med miljövänliga fordon.

- Vi är noga med att inte slösa på resurser, vatten, el och material i onödan.

- Vi vill gärna reparera verktyg och maskiner så att det som en gång har åtgått vid tillverkningen ska användas tills det slits ut. Även om det blir lite dyrare än att köpa nytt.

- Och så ska vi till sist slå fast att det här är inte lätt. Vi letar oss fram för att få information om hållbarhetsaspekter på material, produkter vi köper etc. Men det är alltför ofta som den informationen inte lyfts fram. Vi hoppas att den här frågan ska få större och större utrymme med tiden så att det blir lättare att välja "rätt" produkter.

UA-114306641-1 AW-1037765655